Skip to content

با_تو_سفره_ای_رنگ_میگیرد#

فاز سوم بسته بندی و پخش ۲۰۰۰ بسته ارزاق

حفظ زندگی ، ساختن آینده

گروه خیریه یکی هستیم در جهت حفظ و پشتیبانی کودکان جازموریان گام برمیدارد. هدف از فعالیت در این زمینه ساخت یک کانون توسعه می باشد
پروژه های ما​
06

سهم_تو_از_جازموریان#

گام اول آبادانی، ساخت یک روستای نمونه

حمایت کنید
Hamzeh Dalaei © 2018 All Rights Reserved

یکی برای یکی

خرید محصولات نئودرم در حفظ سلامت زنان جازموریان

حمایت کنید
روزهای-شاد-مدرسه-پخش-۲

روزهای شاد مدرسه

فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار حامی کودکان جازموریان

حمایت کنید

حامیان ما