Skip to content

پروژه های زیر ساختی

خانه / پروژه ها / پروژه های زیرساختی

پروژه‌های گـــروه “یکی هستیم” با توجــــه به اصول بشردوستـــانه و کمک‌رسانی، در دو شاخه در حال اجرا می‌باشد. پروژه‌های زیرساختی: “توسعه” دارای مفاهیم گسترده است که گروه «یکی هستیم» اختصاصاً با اجرای پروژه‌های زیرساختی برای دستیابی به آن تلاش می‌کند. گروه مردم نهاد یکی هستیم فرآیند توسعه را با رویکرد توان‌افزایی پیش برده و از طریق روش‌های (اجتماع‌محور)، به تحرک‌بخشی جوامع محلی کمک می‌نماید. این پروژه‌ها در حال حاضر از طریق اجرای دو بخش از ارکان “توسعه پایدار” به شرح ذیل محقق می‌شود:

1- کودکان

2- معیشت و اشتغال‌زایی

۱. کودکان

«مجموعه امید» مجموعه‌ای فرهنگی و ورزشی است، که قابلیت ساخت در مناطق مختلف را با اهداف مشترک دارد. مجموعه امید، عمیقاً به هدفی نهایی که همان شادی کودکان است، می‌اندیشد. این مجموعه در مرکزیت چند روستا واقع می‌شود تا افراد بیشتری توانایی دسترسی و استفاده از آن را داشته باشند. در این مجموعه‌ها  افرادی مسئول و متخصص از جوامع محلی انتخاب می‌گردند تا به درستی به اهداف تعیین شده دست یابند. نظارت و اجرا در ساخت مجموعه امید علاوه بر گروه «یکی هستیم»، در همکاری و یاری مردمان روستا محقق می‌شود و همه افراد از هر قومیت، ملیت، نژاد و مذهبی می‌توانند از امکانات آن بهره ببرند. 

 

۲. معیشت و اشتغالزایی

برای دستیابی به آینده‌ای توسعه یافته، باید از کودکان آغاز نماییم. اولین حق آن‌ها شادابی و نشاط در محیط بازی است، که باعث تقویت روحیه همکاری و همدلی با دیگران می‌شود.برای دستیابی به آینده‌ای توسعه یافته، باید از کودکان آغاز نماییم. اولین حق آن‌ها شادابی و نشاط در محیط بازی است، که باعث تقویت روحیه همکاری و همدلی با دیگران می‌شود.

پروژه
گلخانه

کوهستان جازموریان