Skip to content

گلخانه

درباره پروژه

بر‌اساس تحقیقات به‌عمل آمده مشکلات معیشتی خانواده‌ها در منطقه جازموریان، سطح درآمد خانواده‌ها در تشدید فقر و اعتیاد عامل بسیار مهمی محسوب می‌شود. در این راستا و با توجه به مهارت‌های درآمدزایی افراد محلی و همچنین شرایط اقلیمی منطقه و عدم وجود دانش کافی در مورد کشاورزی مدرن، گروه «یکی هستیم» به منظور ارتقاء سطح درآمد خانوارها و رفع مشکلات معیشتی و اشتغال پایدار آن‌ها، تصمیم به اجـــرای پروژه گلخانـــه‌ گرفته است. هدف از اجرای این فعالیت، بهبود کیفیت محصولات و حمایت از کشاورزان می‌باشد. لازم به ذکر است در پروژه گلخانه آموزش کشاورزی علمی و نوین، ساماندهی تجارت کشاورزی، راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک و زودبازده و صنایع تبدیلی کوچک در دستور کار قرار دارد.

مطالب مرتبط

مجموعه امید

کوهستان جازموریان