Skip to content

کوتاه مدت

خانه / پروژه ها / کوتاه مدت 

گروه یکی هستیم بعضا در حین انجام فعالیت‌های خود برای تحقق اهداف توسعه‌ای و زیرساختی با مواردی برخورد می‌کند که بر اساس اصل انسان دوستی، نمی‌تواند از کنار آن‌ها بی‌تفاوت عبور کند. از این رو  پروژه‌های کوتاه مدتی را تعریف می‌نماید که در مقاطع زمانی خاص به این نیازها پاسخ و امدادرسانی می‌کند.

پروژه‌های کوتاه‌مدت به دو بخش تقسیم می‌شوند:

۱. همیاری موقت

برای افراد خاص و بررسی شده توسط گروه، اجرا می‌گردد. در شرایطی همچون: بیماری فردی، نیاز مالی، مسکن و … 

۲. پس از بحران

 در زمان‌های بحرانی کشور شکل می‌گیرد. همانند سیل، زلزله و بیماری

روزهای شاد مدرسه

زلزله اهواز و گلستان

به یادت هستم

با تو سفره ای رنگ میگیرد