Skip to content

دلقک های بدون مرز

پــروژه

Play Video

وضعیت

اتمام یافته

مدت زمان

۲۰ روز

محل اجــرا

تهــران، مشهد، استان مرکزی، کرمان

تاریخ اجــرا

شهریور ۹۶

کارهای در دست اجرا

مراجعه مجدد دلقك هاى بدون مرز آلمان به ايران در پاييز ٩٨ و اجراهاى جديد در نقاط مختلف ايران

کارهای انجام شده

هماهنگى و همراهى با گروه دلقك هاى بدون مرز در سفرهاى گوناگون
اجراى نمايش همراه با گروه دلقك هاى بدون مرز آلمان در شهرهاى مختلف ايران
تهيه مستند "join iran" از فعاليت هاى گروه دلقك هاى بدون مرز آلمان و نمايش آن در سينماهاى جنوب كشور آلمان (توسط جناب آقاى "والتر اشتفان" )
برگزارى كارگاه نمايش دلقك ها توسط مدير گروه براى هنرجوهاى ايرانى
مصاحبه با برنامه خندوانه و جرايد

هدف پروژه

بالا بردن ضريب اميد به زندگى و خوشحالى كودكان در بحران كنونى سرزمين عزيزمان ايران