Skip to content

سفر به استان سیستان و بلوچستان

پــروژه

وضعیت

اتمام یافته

مدت زمان

دو هفته

محل اجــرا

سیستان و بلوچستان

تاریخ اجــرا

دی ماه ۱۳۹۶

مزایای پروژه

بررسی شرایط و مشکلات آموزشی و معیشتی حوزه جنوب


کارهای انجام شده

سفر و بررسی شرایط منطقه از زاهدان تا چابهار

هدف پروژه

آسیب شناسی و کمک رسانی در استان