Skip to content

‌نمایشگاه صلح Pen - Peace - Pace

پــروژه

وضعیت

اتمام یافته

مدت زمان

یک ماه + ۴ روز نمایشگاه عمومی

محل اجــرا

گالری شیرین, تهران

تاریخ اجــرا

۱۳۹۵ شهریور

کارهای انجام شده

سفر ۳ ماهه به قاره ی آفریقا و ۶۰۰ کیلومتر پیاده روی در ۷ کشور شرقی قاره و ترویج پیام صلح به همراه مستند سازی تصویری و ارایه ی آن در نمایشگاه ذکر شده
اطلاع رسانی و بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به گسترش فرهنگ صلح در قالب کمپین یکی هستیم
همراهی با هنرمندان حامی فرهنگ صلح
‌همکاری با بانک اقتصادنوین برای برگزاری نمایشکاه مذکور

هدف پروژه

گرامیداشت روز جهانی صلح