Skip to content

شهر همه

پــروژه

Play Video
Play Video

وضعیت

اتمام رسیده

محل اجــرا

تهــران

تاریخ اجــرا

زمستان ۱۳۹۲

مزایای پروژه

جلب توجه عمومی نسبت به مشکلات افراد دارای معلولیت از جمله شهروندان  
ساخت و ساز شهری و صاحبان کسب و کار

کارهای انجام شده

اجرای شهری همراه با ویلچر و تهیه مستند جهت همزادپنداری با افراد دارای معلولیت

هدف پروژه

بررسی تهران به عنوان شهری مناسب همه ی مردم به خصوص افراد دارای معلولیت
اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در خصوص موانع بوجود آمده در شهر برای افراد معلول
گامی کوچک در جهت مناسب سازی و ایجاد فرصت برابر برای همه در جامعه

چگونگی انتخاب پروژه

از آن جا که یکی از اهداف کمپین یکی هستیم بالا بردن آگاهی و حساسیت جامعه نسبت به مسایل اطراف می باشد، پروژه ی شهر همه انتتخاب گردید