Skip to content

حامیان مستمر

شما میتوانید با ارایه مشخصات تکمیلی خود و تعیین عددی ثابت برای پرداخت ماهیانه، عضو مستمر باشگاه حامیان خانه “یکی هستیم” شوید. بدین شکل که به صورت ماهیانه با واریز کمک و مهرتان، از فعالیت ها و گزارش های اجرایی گروه، دربخش ایمیل مطلع خواهید گردید. تمامی مبالغ واریزی از سمت شما عزیزان صرف فعالیت های زیر ساختی ، معیشت و اشتغالزایی در منطقه جازموریان می شود.

در صورت تمايل به هميارى مي توانيد با تكميل كردن فرم زير ما را همراهى فرماييد :